Projectes


docu.net®
és un estudi amb seu a Barcelona dedicat a projectar i produir vídeos i webs de propòsit documental, en particular, sobre ciència i tecnologia.

Ofereix serveis de guionatge i de continguts per a productores, agències, editorials i, en general, per a empreses i institucions que vulguin comunicar idees, processos o tècniques per mitjans audiovisuals.

docu.net denota documental i network (xarxa).

Els seus productes s'inspiren en el concepte de xarxa: xarxa d'idees que s'interrelacionen, xarxa de mitjans —text, imatge, so, Internet— que es complementen, i xarxa de persones que comparteixen un mateix interès.

A més, es distingeixen per l'aplicació d'una narrativa experimentada i l'ús idoni de les tècniques digitals de visualització i d'interacció.

docu.net crea i ajuda a crear imatges de descripció de la realitat i de difusió del coneixement atractives i fiables.

Docunet Audiovisual, SL    

Aquesta corba és l'espiral de Fibonacci construída a partir de la sèrie numèrica ideada pel matemàtic italià Leonardo Fibonacci al segle XIII.

Més...